Kur gali kreiptis pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėję žurnalistai?

Žurnalistika – nelengva ir pavojinga profesija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagarbiai nori priminti, kad žurnalistai, kaip ir kiti visuomenės nariai, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, turi galimybę kreiptis pagalbos.

Lietuvoje veikia pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistema ir pagalbos tarnybų tinklas. Šiuo metu šalyje yra 23 akredituotos pagalbos tarnybos, kurios teikia pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Nukentėjęs asmuo gali kreiptis į bet kurią pagalbos tarnybą. Pagalba teikiama nemokamai.

Akredituotas pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos tarnybas galima rasti čia: /pagalba-teikiancios-tarnybos-2024-m/

REKLAMA

Pagalbos tarnybose 2023 m. buvo užregistruoti 2690  nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys, iš jų 2622 sutiko priimti siūlomą pagalbą. Įvairios paslaugos suteiktos 1688 moterims, 846 vyrams ir 88 vaikams. Iš pagalbą gavusių asmenų 164 buvo asmenys su negalia, 488 asmenys norėjo likti anonimais. Iš viso buvo suteikta apie 15 tūkst. įvairių paslaugų. Vidutiniškai vienam asmeniui teko 6 paslaugos.

Kokia pagalba teikiama?

Pagalbos tarnyba, gavusi nukentėjusio asmens duomenis iš pirmojo kontakto institucijos arba iš paties asmens, kuris tiesiogiai kreipėsi į pagalbos tarnybą, organizuoja ir teikia pagalbą, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens bei dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius.

Visų pirma yra suteikiama informacija apie nukentėjusio asmens teises ir jas galinčias užtikrinti institucijas. Pagalbos tarnybų darbuotojai įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą. Pagalbos tarnyba teikia emocinę ir psichologinę pagalbą arba ją suorganizuoja, prireikus parūpina laikiną apgyvendinimą, informuoja apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir kitą pagalbą.

Kas gali kreiptis ir gauti pagalbą?

Pagalbos tarnybų teikiamą kompleksinę pagalbą gali gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, taip pat asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Nukentėjusio asmens prašymu į pagalbos tarnybą dėl pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimo gali kreiptis ir kiti asmenys.

Pagalba teikiama nepriklausomai ar nukentėjęs asmuo pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė. Pagalba nukentėjusiems asmenims teikiama konfidencialiai. Tai viena iš esminių nukentėjusių asmenų teisių. Pagalba taip pat teikiama nemokamai.

Asmuo gali kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą, nebūtinai pagal gyvenamąją vietą. Pagalbos tarnybos gali organizuoti pagalbą ir nuotoliniu būdu.

Kaip rasti pagalbos tarnybą?

Informaciją apie pagalbos tarnybas ir jų teikiamą pagalbą teikia pirmojo kontakto institucijos: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ar teismas, Bendrasis pagalbos centras (tel. 112), savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaiga, bet kuri švietimo ar sveikatos priežiūros įstaiga, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Informacijos apie pagalbą taip pat galima rasti Teisingumo ministerijos interneto puslapyje: /nukentejusiems-nuo-nusikaltimu/

Emocinės ir psichologinės pagalbos telefonu bei internetu teikiančių tarnybų kontaktus galima rasti čia: /emocine-ir-psichologine-pagalba/

Valstybinės darbo inspekcija (VDI) yra parengusi metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui. Nuoroda: /psichologinis-smurtas-darbe/

Ši informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinant Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą ir Žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023-2025 metų veiksmų plano, patvirtinto kultūros ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu, priemonę „Teikti informaciją žurnalistų ir žiniasklaidos bendruomenei apie sukurtas pagalbos ir paramos galimybes (įskaitant, psichologinės pagalbos) ir valstybinės darbo inspekcijos vykdomas veiklas ( tokias kaip psichologinio smurto darbe prevencija)”.

• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Daugiau informacijos:

Daiva Junevičienė
Tikslinės pagalbos grupė
Patarėja
Tel. +370 685 39690
El. p. Daiva.Juneviciene@socmin.lt

Pridėti komentarą

Parašykite komentarą

Sekite svarbiausias naujienas

Paspausdami mygtuką Prenumeruoti patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su mūsų Redakcine politika ir Privatumo politika
REKLAMA