Iš naujo brandinama spaudos laisvė: Šiaulių Spaudos ąžuolo atgimimo diena

Gegužės 7 d., antradienį, 17:15 Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių skyrius kviečia susitikti Šiaulių Prisikėlimo aikštėje.
Virtuali paroda „Prisikelimo aikstėje augantys Spaudos medžiai“ | SAVB

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias tuometės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Dar 1929 metais, gegužės 9 d. Šiauliuose buvo pasodinti keturi, iki mūsų dienų išlikę (Ofi­cia­lu: Spau­dos ąžuo­las žu­vo | Etaplius.lt), ąžuolai. Diena, kai buvo sodinami ąžuolai – virto savotiška švente.

Ąžuolai buvo pavadinti „spaudos medžiais“, nes to meto Šiauliuose vyko aktyvus leidybinis gyvenimas – leidžiamos knygos, žurnalai, laikraščiai, todėl ąžuolai  ir buvo skirti spaudai priminti.

REKLAMA

Virtuali paroda „Prisikelimo aikstėje augantys Spaudos medžiai“ | SAVB

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos duomenimis, (Virtuali paroda „Prisikėlimo aikštėje augantys „Spaudos medžiai“) Aušros al. kampe augęs pirmas ąžuolas – spaudos darbuotojų ąžuolas. Jį sodino senieji spaudos darbuotojai – savaitraščio „Momentas“ (1928 – 1930) redaktorius Jurgis Janulaitis ir Feliksas Bugailiškis (1883-1965) – žinomas kultūros ir spaudos darbuotojas, teisininkas. Pastarojo visuomeninė veikla buvo įvairiapusė – buvo vienas iš „Kultūros“ bendrovės ir žurnalo „Kultūra“ įsteigėjų, Šiaulių kraštotyros draugijos įsteigėjas, leidinių „Šiaulių metraštis“ ir „Gimtasai kraštas“ redaktorius, „Aušros“ muziejaus organizatorius.

Kitą ąžuolą sodino poetas ir knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras (1887 – 1967), poetas aušrininkas ir 1863 m. sukilimo dalyvis Juozas Miliauskas-Miglovara (1845 – 1937), palaidotas Šiaulių senosiose kapinėse bei Liudvikas Jakavičius –Lietuvanis (1871 – 1941) – spaudos darbuotojas, mėgėjų teatro organizatorius, knygų autorius. 1919 – 1938 m. buvo žymiausias Šiaulių knygininkas, turėjo knygyną „Lietuva“.

Virtuali paroda „Prisikelimo aikstėje augantys Spaudos medžiai“ | SAVB

Trečiąjį ąžuolą sodino miesto ir apskrities savivaldybių atstovai: tuometinis miesto burmistras Jackus Sondeckis (1893 – 1989) –  Lietuvos ekonomistas, visuomenės veikėjas, savivaldybininkas. Taip pat buvęs pirmasis Šiaulių miesto burmistras Kazys Venclauskis (1880 – 1940) – advokatas, visuomenės veikėjas bei tuo metu ėjęs Šiaulių apskrities viršininko pareigas Antanas Pranculis – šiaulietis, atsargos karininkas, žuvęs Archangelsko srityje 1942 m.

Paskutinis iš keturių ąžuolų – mokyklų atstovų ąžuolas. Jį sodino Šiaulių mokytojų seminarijos direktorius, medelių sodinimo entuziastas Juozas Orlauskas (1887 – 1970), berniukų gimnazijos direktorius Vaclovas Šliageris (1881 – 1963), kuris ėjo šias pareigas 1922 – 1929 metais ir Šiaulių apskrities pradžios mokyklų inspektorius Kazimieras Ubeika (1884 – 1942), nepriklausomybės laikotarpiu buvo ir miesto burmistru.

Šiauliuose Gegužės 7 d. minėsime 120-ąsias Spaudos atgavimo metines

Minint spaudos atgavimo 120-metį, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus pirmininkė Jūratė Sobutienė pasiūlė iniciatyvą, skirtą ne tik šiai sukakčiai pažymėti, bet ir kaip pagerbimą tų, kurie prieš beveik šimtą metų šventė leidybos laimėjimus, sodindami simbolinius ąžuolus Aušros alėjoje, o taip pat, vietoje senojo, spaudos darbuotojų ąžuolo, pasodinto medžio įamžinimui.

Gegužės 7 d., antradienį, 17:15 Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius kviečia susitikti Šiaulių Prisikėlimo aikštėje prie naujojo ąžuolo kur bus įsmeigta atminimo lentelė, skirta spaudos atgavimo 120-mečiui.

Taip Šiaulių apskrities žurnalistai siekia pratęsti gyvavimą simbolių, kurie yra labai svarbūs kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui.

1 comments

Parašykite komentarą

Sekite svarbiausias naujienas

Paspausdami mygtuką Prenumeruoti patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su mūsų Redakcine politika ir Privatumo politika
REKLAMA