spaudos pranešimų centras spaudos pranešimų centras

Redakcinė politika

Spaudos pranešimų centras

Redakcinė politika numato, kaip Lietuvos regionų spaudos pranešimų centras „Spaudos centras“ įsipareigoja laikytis aukščiausių žurnalistinio sąžiningumo, tikslumo ir atskaitingumo standartų.

Mūsų misija yra laiku teikti aktualias ir įžvalgias naujienas bei komentarus įvairiomis temomis.

Redakcinė politika paremta mūsų redakcijos vertybėmis lemia mūsų sprendimų priėmimo procesą ir formuoja mūsų platinamos informacijos turinį…

Tiesa ir tikslumas: visose publikacijose siekiame pateikti tiesą, patikrintus faktus ir subalansuotas perspektyvas.

Nepriklausomumas ir nešališkumas: išlaikome redakcjos nepriklausomumą ir nešališkumą, be nederamos įtakos ar šališkumo. Mūsų teikiamos publikacijos grindžiamos objektyvumu ir sąžiningumu, užtikrinant, kad būtų atstovaujami įvairūs požiūriai.

Skaidrumas ir atskaitomybė: tikime skaidrumu ir atskaitomybe savo auditorijai. Esame atviri apie savo informacijos šaltinius. Mes prisiimame atsakomybę už visas klaidas ir nedelsdami jas pašaliname.

Įvairovė ir įtraukumas: pripažįstame įvairovės ir įtraukimo svarbą mūsų veikloje. Mes ieškome informacijos įvairiuose visuomenės sluoksniuose, atspindinčiuose mūsų visuomenės turtingumą ir sudėtingumą.

Viešasis interesas: pirmenybę teikiame istorijoms, kurios tarnauja visuomenės interesams ir prisideda prie informuoto diskurso. Siekiame suteikti savo auditorijai žinias, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus apie juos supantį pasaulį.

Etinis elgesys: skelbdami publikacijas laikomės aukščiausių etikos standartų, gerbdami asmenų orumą, privatumą ir teises. Vengiame sensacijų, šmeižto ir pažeidžiamų bendruomenių išnaudojimo.

Inovacijos ir meistriškumas: pasitelkiame naujoves ir meistriškumą žurnalistikoje, nuolat pasitelkiame naujas technologijas ir istorijų pasakojimo metodus, kad įtrauktume ir informuotume auditoriją efektyviai.

Nepaliaujamai laikydamiesi šių principų, siekiame būti patikimu informacijos šaltiniu, prasmingo dialogo katalizatoriumi ir teigiamų pokyčių mūsų visuomenėje jėga.