spaudos pranešimų centras spaudos pranešimų centras

Privatumo politika

Spaudos pranešimų centras

Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ priklausantis įmonei „Elektroninės Vizijos“, MB, juridinio asmens kodas 303131520, veiklos adresas Tilžės g. 26 – 14, Šiauliai (toliau – Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“, arba mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine ir joje esančiu turiniu.

Įgyvendindamas šias pareigas, Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši Privatumo politika aprašo Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ lankytojų ir vartotojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.

Lankydamiesi Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemoje „Spaudos centras“, pateikdami savo informaciją ir pateikdami papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei jums kiltų kokių nors su šia politika ar joje aprašytais dalykais susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: info@spaudospranesimucentras.lt.

Ši Privatumo politika netaikoma Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ pateikiamoms nuorodoms į kitų fizinių ir/ar juridinių asmenų tinklapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

 • kokią informaciją apie Jus gali rinkti Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“;
 • kokiais tikslais Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ naudoja apie Jus surinktą informaciją;
 • kiek laiko Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ saugos Jūsų asmeninę informaciją;
 • ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims;
 • kada ir kaip Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ gali tvarkyti nepilnamečių asmeninę informaciją;
 • kokius slapukus renka, naudoja ir saugoja Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“;
 • kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

Renkama informacija

Mes renkame duomenis apie Jus:

 • Jums patiems pateikus duomenis apie save registruojantis interneto svetainėje ar kitu būdu;
 • automatiškai Jums kiekvieną kartą lankantis mūsų naujienų portale;
 • kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklapiai ar portalai.

Jūsų pačių pateikiami duomenys

Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save registruodamiesi ir kurdami savo paskyrą ar skelbdami komentarus (naudodami naujienų portalo komentarų formą) naujienų portale: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, vartotojo registracijos ar komentavimo metu gautas IP adresas. *Duomenų apie komentarų autorius naudojančius socialinio tinklalapio „Facebook“ komentarų įskiepį Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ nekaupia ir nesaugo.

Jūs galite bet kada pageidauti ištrinti savo sukurtą paskyrą naujienų portale „Miesto Naujienos“. Ištrynus Jūsų paskyrą, Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ neteks visos Jūsų pateiktos asmeninės informacijos. Dėl paskyros ištrynimo galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu: info@spaudospranesimucentras.lt. Jūsų paskyra bus ištrinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Automatinis rinkimas

Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ automatiškai renka apie Jus duomenis kiekvieną kartą Jums apsilankant Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemoje „Spaudos centras“ tam, kad:

 • naujienų portalo veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius;
 • būtų užtikrintas sklandus naujienų portalo administravimas (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų naujienų portalo laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;
 • Jums būtų pateikti įdomūs pasiūlymai ir aktuali informacija;
 • Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindama naujienų portalo turinį ir jame teikiamas paslaugas.

Šiais tikslais gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, slaptažodis.

Mes taip pat analizuojame ir naudojame apibendrinus duomenis, kurie gali būti sukurti Jūsų asmens duomenų pagrindu, tačiau taip, kad iš jų jau nebėra įmanoma nustatyti Jūsų asmenvardžio. Tokie duomenys analizuojami:

 • lankytojams ar jų grupėms apibūdinti;
 • bendradarbiauti su reklamos agentūromis.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume arba nuasmenintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu info@spaudospranesimucentras.lt. Pageidaujamus pašalinti ir/ar nuasmeninti duomenis pateiksime Jums el. laiške su nuoroda kuri galioja 24 valandas ir gali būti pasiekta tik iš to paties įrenginio, IP adreso ir tos pačios naršyklės su kuriais buvo atlikta užklausa. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi.

Kiti tinklapiai ar socialiniai portalai

Jei naudodamiesi mūsų sistema pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius portalus, tokius kaip Facebook ar LinkedIn, Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ gali gauti ir šiuose portaluose kaupiamą informaciją apie Jus.

Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir tuo atveju, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklapiai ar portalai.

Kada Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ gali su Jumis susisiekti dėl konkrečių pasiūlymų?

Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ taip pat renka Jūsų duomenis, kuriuos Jūs patys mums pateikiate registruodamiesi konkursuose.

Šiam tikslui Lietuvos regionų spaudos pranešimų Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistema „Spaudos centras“ kaupia ir saugo šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų pačių pateiktus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu info@spaudospranesimucentras.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Saugojimo terminas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus. Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su skaitytojais, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo skaitytojo / autoriaus padarytus pažeidimus;
 • ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Šie duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks pateikimas yra būtinas (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims taip pat gali būti vykdomas esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Kuomet Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemoje „Spaudos centras“ yra patalpinamas turinys (straipsniai, video reportažai, kt.), kuris gali būti rodomas tik asmenims sulaukusiems tam tikro amžiaus. Jautri informacija vartotojams rodoma tik sutikus, kad jau yra 18 metų. Sutikimo ar nesutikimo metu jokie duomenys nėra renkami.

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai,

TODĖL:

– jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemoje „Spaudos centras“;

– jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemai „Spaudos centras“.

Slapukai

Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemoje „Spaudos centras“ mes naudojame slapukus (angl., cookies), siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomo Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ tinklapio veikimą.

Slapukais siekiame:

 • išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ lankytojams ir naudotojams;
 • atpažinti sugrįžtančius Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ lankytojus;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukas?

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių.  Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Kaip pašalinti slapuką?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera.

Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.  Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

Veikimą gerinantys, statistikos slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų.  Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją.  Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.  Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus.  Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Kategorija: Būtinieji slapukai

 • __cfduid – Naudojamas turinio tinkle „Cloudflare“, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą ir suteikti galimybę vartotojui gauti svarbius Lietuvos regionų spaudos pranešimų centro sistemos „Spaudos centras“ pranešimus (pvz. gyventojų informavimo sistemos patikrinimas, policijai reikalinga pagalba ieškant dingusių asmenų ar nusikaltėlių ir panašiai). Tiekėjas onesignal.com. Slapuko galiojimo laikas 1 metai. Galima pašalinti arba įjungti pakartotinai naudojant ikonėlę 
 • PHPSESSID – Išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus. Tiekėjas miestonaujienos.lt. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.

Kategorija: Veikimą gerinantys, statistikos slapukai

 • _ga, – Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja šią svetainę. Tiekėjas miestonaujienos.lt. Slapuko galiojimo laikas 2 metai.
 • _gat – Naudojamas „Google Analytics“. Šis slapukas leidžia nustatyti unikalių naujienų portalo „Miesto Naujienos“ tinklapio lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Tiekėjas miestonaujienos.lt. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.
 • _gid – Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja šią svetainę. Tiekėjas miestonaujienos.lt. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.
 • – Renkami anoniminiai duomenis apie vartotojo apsilankymus svetainėje, pvz., Apsilankymų skaičių, vidutinį apsilankymo laiką ir puslapius, kuriuose lankėsi vartotojas, siekiant optimizuoti svetainės turinį. Tiekėjas quantserve.com. Slapuko galiojimo laikas 3 mėnesiai.

Kategorija:  Funkciniai slapukai

 • wfvt_# – Prisimena vartotojo pateiktus duomenis, kuomet kuomentuojami naujienų portalo „Miesto Naujienos“ įrašai. Tikslas yra automatiškai užpildyti kitų straipsnių komentarų formos laukelius, kad būtų galima sutaupyti vartotojo laiko. Tiekėjas miestonaujienos.lt. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.

Kategorija:  Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

 • – Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. Tiekėjas afy11.net. Slapuko galiojimo laikas 2 metai.
 • c – Informacija rengiama…
 • ck1 –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas rlcdn.com. Slapuko galiojimo laikas 179 dienos.
 • CMDD –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.
 • CMID –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas 1 metai.
 • CMPRO –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas 3 mėnesiai.
 • CMPS –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas 3 mėnesiai.
 • CMSC –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.
 • CMST –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas casalemedia.com. Slapuko galiojimo laikas tik tinklalapio naudojimo metu.
 • collect – Informacija rengiama…
 • dpixel – Informacija rengiama…
 • drtn# –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas rlcdn.com. Slapuko galiojimo laikas 179 dienos.
 • DSID – Informacija rengiama…
 • dt – Informacija rengiama…
 • everest_g_v2 – Informacija rengiama…
 • everest_session_v2 – Informacija rengiama…
 • gglck – Informacija rengiama…
 • id – Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. Tiekėjas mookie1.com. Slapuko galiojimo laikas 1 metai.
 • IDE – Informacija rengiama…
 • impression.php/# – Informacija rengiama…
 • khaos – Informacija rengiama…
 • mc – Informacija rengiama…
 • mdata – Registruojamas unikalus identifikatorius, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. Tiekėjas mookie1.com. Slapuko galiojimo laikas 1 metai.
 • na_id – Informacija rengiama…
 • na_tc – Informacija rengiama…
 • NID – Informacija rengiama…
 • rlas3 –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas rlcdn.com. Slapuko galiojimo laikas 179 dienos.
 • rtn1-z –Renkami anoniminiai duomenys, susiję su vartotojo apsilankymu naujienų portale „Miesto Naujienos“, pvz., Apsilankymų skaičius, vidutinis naujienų portale „Miesto Naujienos“ praleistas laikas ir puslapių įkėlimas, siekiant rodyti tikslinius skelbimus. Tiekėjas rlcdn.com. Slapuko galiojimo laikas 179 dienos.
 • test_cookie – Informacija rengiama…
 • uuid – Informacija rengiama…
 • VISITOR_INFO1_LIVE – Informacija rengiama…
 • YSC – Informacija rengiama…

Kategorija:  Neklasifikuoti

 • b30msc – Informacija rengiama…
 • bsc – Informacija rengiama…
 • btc – Informacija rengiama…
 • dp – Informacija rengiama…
 • google_experiment_mod – Informacija rengiama…
 • google_pub_config – Informacija rengiama…
 • id – Informacija rengiama…
 • mdata – Informacija rengiama…
 • onesignal-pageview-count – Informacija rengiama…
 • wordfence_verifiedHuman – Informacija rengiama…

Kilus papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@spaudospranesimucentras.lt