Lietuvos telkiami transporto ministrai ir tarptautiniai partneriai sutarė stiprinti paramą Ukrainos atstatymui

Ši organizacija – vienintelis globalus forumas, vienijantis pasaulio valstybių susisiekimo srities politikus, praktikus, analitikus ir apimantis visas transporto rūšis.
ELTA nuotrauka

Šį trečiadienį Trakuose susitikę 30 šalių transporto ministrai,  tarptautinių institucijų ir užsienio šalių atstovai sutarė toliau stiprinti bendradarbiavimą ir tarptautinę paramą Ukrainos transporto infrastruktūros atstatymui.

Tarptautinio transporto forumo (ITF) aukšto lygio susitikime transporto lyderiai išreiškė siekį plėtoti naujus logistikos maršrutus ir strategines jungtis su Ukraina, taip pat ketinimus prisidėti prie „CIG4U“ – 2023 gruodį Kyjive įsteigtos platformos Ukrainos transporto sektoriui remti – veiklos.

„Siekiame suteikti visokeriopą pagalbą Ukrainai jos transporto sektoriaus atstatymo darbuose, tai – vienas esminių Lietuvos pirmininkavimo Tarptautiniam transporto forumui prioritetų. Ypač džiugu, kad mūsų ir tarptautinių partnerių aktyvi veikla ir susitelkimas įgauna pagreitį, drauge su Švedija, Kanada ir Ukraina pernai įkurta paramos Ukrainai platforma sulaukia vis daugiau valstybių įsitraukimo. Esu įsitikinęs, kad visi kartu reikšmingai padėsime nenuilstamai besiginančiai šaliai bei prisidėsime prie jos atsigavimo“, – sako Lietuvos susisiekimo ministras Marius Skuodis.

REKLAMA

„CIG4U“ (Common Interest Group for Transport in Ukraine) – 2023 m. pabaigoje Lietuvos, Švedijos, Kanados ir Ukrainos iniciatyva įsteigta ITF bendradarbiavimo ir paramos Ukrainai platforma, leidžianti šalims tiek efektyviai keistis patirtimi ir aktualia informacija apie Ukrainos atstatymo planus, tiek prisidėti prie ilgalaikių šalies transporto jungčių atkūrimo projektų.

Be to, „CIG4U“ platformoje Ukrainai aktyviai teikiama analitinė pagalba, planuojant strateginės infrastruktūros ir būsimų Šiaurės–Pietų transporto koridorių, jungiančių Baltijos, Juodąją ir Egėjo jūras, plėtrą.

Šiuo metu Ukrainoje, prisidedant Lietuvai, Kanadai ir Švedijai, jau įgyvendinami pirmieji ITF projektai kelių, geležinkelių ir kitose srityse. Galimybe taip paremti Ukrainą aktyviai domisi kelios dešimtys ITF šalių, tarptautinių organizacijų ir finansų institucijų. Renginyje apie ketinimus konkrečiais įnašais prisidėti prie Ukrainos transporto atstatymo projektų bei „CIG4U” veiklos pranešė keliolika ITF šalių, Vokietija paskelbė apie jau priimtą sprendimą teikti finansinę pagalbą „CIG4U” sutartų projektų įgyvendinimui.

„Esu dėkingas Lietuvos, ITF pirmininkaujančios šalies, Vyriausybei ir asmeniškai ministrui Mariui Skuodžiui už čia, Trakuose, surengtą antrąjį ITF aukšto lygio susitikimą dėl Ukrainos transporto sektoriaus. Ypač norėčiau padėkoti šalims, kurios atvyko čia su konkrečiais įsipareigojimais paremti Bendradarbiavimo ir paramos Ukrainai platformos darbą Ukrainoje. Gegužės mėnesį Leipcige vyksiančiame ITF aukščiausiojo lygio susitikime surengsime dar vieną specialų ministrų apskritojo stalo susitikimą dėl Ukrainos, kuriame apžvelgsime nuveiktus darbus ir planuosime, kaip atliepti Ukrainos nurodytus poreikius“, – išreikšdamas padėką Lietuvai už iniciatyvą, sakė ITF generalinis sekretorius Young Tae Kim.

Po susitikimo Trakuose bendrame Lietuvos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Airijos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės ir JAV pareiškime pažymėta būtinybė didinti tarptautinę paramą neatidėliotiniems Ukrainos transporto sistemos poreikiams užtikrinti. Šalys taip pat pabrėžė ilgalaikės paramos Ukrainos susisiekimo sektoriaus plėtotei koordinavimo stiprinimą. Tikimasi, kad prie bendro pareiškimo artimiausiu metu prisijungs ir daugiau ITF šalių.

ITF aukšto lygio tarptautinis susitikimas Trakuose vyksta Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikimo ir Verslo forumo išvakarėse. Tai vertinga proga siekti sinergijos tarp regioninį ir globalų junglumą, iššūkius transportui ir logistikai bei paramą Ukrainai aptariančių iniciatyvų.

Tarptautinis transporto forumas – tarpvyriausybinė organizacija, kuriai priklauso 66 šalys narės. Ši organizacija – vienintelis globalus forumas, vienijantis pasaulio valstybių susisiekimo srities politikus, praktikus, analitikus ir apimantis visas transporto rūšis.

Nuo 2023 m. gegužės mėnesio Lietuva pirmininkauja ITF.

Pridėti komentarą

Parašykite komentarą

Sekite svarbiausias naujienas

Paspausdami mygtuką Prenumeruoti patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su mūsų Redakcine politika ir Privatumo politika
REKLAMA